KULJETUS JA VARASTOINTI - KAIKKI SAMAN KATON ALTA
  ETUSIVU PALVELUT KALUSTO LINKIT YHTEYSTIEDOT  


Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

REKISTERINPITÄJÄN NIMI JA YHTEYSTIEDOT
Sauli Rodas Oy Sinimäentie 6, 02630 ESPOO, 09455 4080, info(ät)srlogistiikka.fi

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS (REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS)
Sauli Rodas Oy:n asiakasrekisteriin (yhteystietorekisteriin) tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden ylläpitämiseen ja kehittämiseen, yhteydenottojen hoitamiseen, markkinointitarkoituksiin, tilastointiin, palvelujen tuottamiseen ja tarjoamiseen sekä muihin palveluihin liittyviin tarkoituksiin.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Rekisteriin kerätään seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja: Nimi – sähköpostiosoite – puhelinnumero – yrityksen osoitetiedot - Muut käyttäjän itse antamat tiedot

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Rekisterinpitäjä rekisteröi käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa Sauli Rodas Oy:n palveluja käyttäessään. Hyödynnämme myös yleisiä internet-sivuja ja yritysten omia kotisivuja tietojen keräämiseen.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE
Asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuureilla, salasanoilla ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa, ja tietoihin pääsevät käsiksi vain nimetyt ennalta määritellyt henkilöt.

TARKASTUS-OIKEUS
Käyttäjällä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisterinpitäjälle.

 


Noudatamme kaikissa toimeksiannoissa PSYM 2015 yleisiä määräyksiä,
lukuunottamatta PSYM 2015, 25 § A. kohdan vakuuttamisvelvollisuutta.
Sauli Rodas Oy, SR-Logistiikka, Sinimäentie 6, 02630 Espoo, puh: 09 455 4080, gsm: 0400 445 007, e-mail: info(at)srlogistiikka.fi
© Copyright Sauli Rodas Oy, SR-Logistiikka Design by Studio Obra